Scroll to top
sk

VÝHODY

Som skúsená

Keďže som absolvovala množstvo kurzov, workshopov a seminárov, aby som mohla pomáhať ľuďom a sprevádzať ich na ich ceste a procesom zmien v ich zdraví a v živote, môžem spájať techniky podľa potreby, aby som posilnila ich účinok.

Mnohé techniky klientov naučím po terapii ak majú záujem, môžu ich potom aplikovať doma.

Som nápomocná

Ten kto má vážnejší záujem naučiť sa jednotlivé techniky, ktoré robím, svoje vedomosti a zručnosti odovzdávam na kurzoch.

Kurzami to nekončí, k dispozícii som kedykoľvek keď to moji absolventi potrebujú, môžu sa ma pýtať, stretávame sa na vzájomných výmenách terapii.

Prečo budete so mnou spokojní

Absolventi mojich kurzov sú nadmieru spokojní, účastníčka kurzu na jednom z nich spomenula, že na moje kurzy sa prihlasuje preto lebo „tečú“ informácie.

Na kurzoch oboznamujem záujemcov o techniky aj nad rámec výuky kurzu.

... a je toho viac

Máte záujem
o naše služby?