Scroll to top
sk

Kurz Kraniosakrálna terapia

V čom sú moje kurzy výnimočné?

Na záver kurzu – po ukončení 2. st. spoločne odstránime bloky vo vašom podnikaní, terapiach.

V závere kurzu Energetická Kraniosakrálna terapia odstránime strach a obavy z vypýtania si peňazí či určení sumy za terapie, bloky v komunikácii a ďalšie témy, ktoré sa na kurze môžu ukázať.

Prečo študovať kraniosakrálnu terapiu u mňaTu sú niektoré úvahy, ktoré by vám mohli pomôcť rozhodnúť sa:
Naučíte sa dve techniky:
Kraniosakrálna terapia (má tri stupne, každý stupeň je jednodňový + energetická kraniosakrálna terapia)
Energetická kraniosakrálna terapiu spojenú s dôkladným uvoľnením čeľustného kĺbu viacerými technikami (jednodňový kurz).
S obidvomi technikami môžete robiť samostatné terapie, môžete ich aj kombinovať. Jznačný kvalitatívny rozdiel medzi informáciou, ktorú si prečítame a ktorú prežijemeprecítimeTo je dôvod prečo sa naučíte precítiť kraniosakrálnu pulzáciu a jej reguláciu najprv na svojom vlastnom tele. Skúsenosť precítenia vlastného jemného rytmu tela potom uľahčí pocítiť kraniosakrálnu pulzáciu na niekom druhom.  Pred štúdiom je dôležité zvážiť obsah  seminára, aby ste vedeli uvoľniť celé telo aj hlavu –  lebečné kosti, pretože kraniosakrálny systém je najmä v hlave – uvoľniť len telo nemá veľký zmysel.

Okrem srdečného a respiračného rytmu má naše telo i kraniosakrálny rytmus. Počas kraniosakrálneho rytmu sa naša hlava mierne rozširuje a zužuje, pretože kosti lebky sa musia prispôsobiť tlaku mozgovomiešnej tekutiny, a naša chrbtica sa predlžuje a skracuje o 2 cm. Vykonáva to 6-12 cyklami za minútu. Mozgomiešna tekutina sa pohybuje vo vnútri systému membrán, ktorý sa tiahne od lebky cez chrbticu až ku krížovej kosti. Membrány fungujú ako malá hydraulická pumpa, ktorá nasáva túto číru tekutinu z našej krvi, obmýva ňou mozog a miechu a potom ju vracia do krvného riečišťa. Týmto spôsobom sa mozgomiešny mok filtruje a obnovuje. Ľudské telo sa skladá približne zo 70 % z vody.  Aj preto dokáže pohyb mozgomiešnej tekutiny v membráne  rozhýbať všetky tekutiny a tkanivá  v našom tele a tým ich ovplyvňovať a regenerovať, zároveň teda ovplyvňuje systémy v tele – nervový, svalový, obehový, lymfatický, endokrinný a dýchací.

 

A/ Obsah výuky kurzu Kraniosakrálnej terapie: Kurz má dve časti – teoretickú a praktickú. 

V teoretickej časti sa dozviete:

• čo je to kraniosakrálna terapia a niečo z jej histórie

• hlavné princípy, s ktorými táto metóda pracuje a vysvetlíme si čo znamenajú pojmy – kraniosakrálny rytmus a s ním súvisiaca anatómia, kľudový bod, fascia a príčiny jej pnutia, vnútorná múdrosť, energetická cysta, ako vzniká a ako sa rozpúšťa, naučíte sa zmysel regulácie kraniosakrálnej pulzácie, kraniálne dýchanie, súvislosť medzi rovinou fyzickou a somatickou, terapeutická prítomnosť

• o podstate a technikách palpácie

• o technike slúžiacej k nenásilnému rozpúšťaniu fyzických blokov a odstráneniu uzamknutých emócií prostredníctvom navodenia stavu hlbokej relaxácie a uvoľnenia, ktorá vedie k spusteniu reťazca samoliečebných ozdravných procesov a mechanizmov

• prečo a ako vznikajú energetické cysty

• o technikách a dôležitosti uzemnenia.

V praktickej časti:

1.úroveň:

• naučíte sa pracovať s jemným rytmom tela, pasívnu a aktívnu palpáciu

• „počúvanie“ KS rytmu a navodenie kľudového bodu na sebe a na druhej osobe

• technika udržania pozornosti a vnímania

• diagnóza a ošetrenie miechovej trubice

• práca na panvovom dne a jeho kĺboch, bránici, ramenách, krku a šiji

• manuálne ošetrenie atlanto-occipitálneho spojenia

• základná práca na dolnej čeľusti a jej kĺboch

2. úroveň

• Sutherlandov dotyk, manuálne uvoľnenie lebečných kostí

• základné ošetrenie sfenobazilárneho kĺbu a jeho dysfunkcií

• ošetrenie a práca s kosťami tvárovej časti lebky

• ošetrenie tvrdého a mäkkého podnebia

• ošetrenie kostí očnej jamky

• ošetrenie chrupu a jednotlivých zubov

• jemná manuálna technika uvoľnenia mozgových membrán

• technika tzv. „unwinding“ – „rozmotávanie“ tkanív (uvoľnenie traumy v akejkoľvek časti tela na akejkoľvek úrovni)

• technika V-SPREAD

• somato-emocionálne uvoľnenie, vyhľadanie a ošetrenie tzv. „energetických cýst“

• KST ošetrenie podľa desaťbodového protokolu Dr. Upledgera

3. úroveň:

Obsah výuky Kurzu Energetická kraniosakrálna terapia a dôkladné uvoľnenie čeľustného a sfenobazilárneho kĺbu

Technika práce s energiou

• Rozšírené uvoľnenie čeľustného kĺbu

Uvoľnenie čeľustného kĺbu je dôležité z viacerých dôvodov:

 1. Celková rovnováha tela: Kraniosakrálna terapia vychádza z predpokladu, že zdravie a harmonická funkcia tela súvisia s rovnováhou a rytmom cerebrospinálnej tekutiny. Čeľustný kĺb má vplyv na celkovú postojovú rovnováhu a môže ovplyvňovať napätie a nerovnováhu v iných častiach tela.
 2. Vplyv na nervový systém: Čeľustný kĺb je blízko k mozgu a má značný vplyv na nervový systém. Napätie v tejto oblasti môže ovplyvňovať fungovanie nervového systému a môže byť príčinou rôznych zdravotných problémov, ako sú bolesti hlavy, migrény, bolesti ucha, alebo dokonca zmeny v zraku.
 3. Emočný a psychologický vplyv: Emočný stres často vedie k napätí v čeľusti. Toto napätie môže byť potom udržiavané a zhoršované psychologickými faktormi, ako sú úzkosť a stres. Uvoľnenie čeľustného kĺbu môže pomôcť zmierniť tieto emočné napätia.
 4. Vplyv na okolité štruktúry: Napätie v čeľustnom kĺbe môže ovplyvňovať svaly, väzy a kosti v oblasti hlavy a krku. Toto môže viesť k bolestiam a dysfunkciám, ako sú napríklad problémy s prehĺtaním, bolesti krku, alebo dokonca zmeny v držaní tela.
 5. Holistic prístup: Kraniosakrálna terapia sa zameriava na celostný prístup k zdraviu, čo znamená, že pozornosť venuje všetkým aspektom ľudského tela a jeho funkciám. Uvoľnenie čeľustného kĺbu je súčasťou tohto prístupu, pretože zlepšuje celkovú rovnováhu a harmóniu tela.

• Rozšírené ošetrenie sfenobazilárneho kĺbu a jeho dysfunkcií

Disfunkcie sfenobazilárneho kĺbu môžu spôsobiť rôzne problémy, vrátane:

 1. Bolesti hlavy a migrény: Dysfunkcia SBJ môže spôsobiť napätie v oblasti lebky a tým vyvolať bolesti hlavy alebo migrény.
 2. Problémy s čeľusťou: Keďže SBJ ovplyvňuje polohu lebky, môže mať nepriamy vplyv na temporomandibulárny kĺb (TMJ) čo môže viesť k bolestiam čeľuste alebo problémom s žuvaním.
 3. Vertigo a rovnováha: Dysfunkcia SBJ môže ovplyvniť vnútorné ucho, ktoré je zodpovedné za rovnováhu, čo môže viesť k pocitom závratov alebo problémom s rovnováhou.
 4. Bolesti krku a chrbtice: Keďže SBJ ovplyvňuje celkovú postavu, jeho dysfunkcia môže viesť k napätosti alebo bolestiam v krku, ramenách a dokonca aj v dolnej časti chrbta.
 5. Zmeny videnia: Vzhľadom na blízkosť SBJ k očným nervom môže jeho dysfunkcia v niektorých prípadoch ovplyvniť zrak alebo spôsobiť zmeny videnia.
 6. Emocionálne a kognitívne problémy: Niekedy môže dysfunkcia SBJ ovplyvniť aj emocionálny stav alebo kognitívne funkcie, ako sú pamäť a koncentrácia.

• Práca s energiami tela

Kurz je pre ľudí, ktorých takáto práca zaujíma, ktorí chcú na sebe pracovať a oboznámiť sa hlbšie s tým ako pracuje ich „vnútorný lekár“ a ktorí by sa chceli naučiť nové ozdravné techniky. Kurz môžu absolvovať aj tí, ktorí majú doma niekoho kto potrebuje takéto ošetrenia a terapeut je ďaleko či z iných dôvodov nemôže absolvovať terapie. KST je veľmi vhodná pre masérov alebo fyzioterapeutov.  Nevyžadujú sa žiadne zručnosti ako podmienka absolvovania kurzu. Po ukončení kurzu každý účastník dostane certifikát –  osvedčenie o jeho absolvovaní.

Cena kurzov

– Kraniosakrálna terapia 1.st:  150€

 – Kraniosakrálna terapia 2.st:  150€

Energetická Kraniosakrálna terapia a uvoľnenie čeľustného kĺbu:  150€

 

Po prihlásení sa na kurz budete zaregistrovaní, na váš mail vám budú zaslané konkrétne informácie o platbe.

Prihlášky, registrácia  a informácie: Zdenka Karászová, email: viaprudentia@gmail.com

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.