Scroll to top
sk

Kraniosakrálna terapia

Business |

Všetky udalosti v živote telo vníma prostredníctvom senzorickej siete nervov vstupujúcich do mozgu. Tieto udalosti zahŕňajú traumu akejkoľvek povahy; zranenie, fyzická alebo emocionálna trauma alebo môžu mať chemickú alebo biologickú povahu. Všetko čo telo zažíva je zaznamenané v tkanive a môže spôsobiť obmedzenia. Tieto sa potom môžu prejaviť ako choroba, dysfunkcia alebo zlé hojenie, pretože vlastné liečebné a samoozdravné techniky tela sú preťažené a preto menej účinné.

Kraniosakrálna terapia posilňuje funkciu autonómneho nervového systému, ktorý pozostáva zo sympatického a parasympatického systému. Telo sa uzdravuje a opravuje, keď je dominantný nerv parasympatik, tzn. keď sme najviac uvoľnení, čiže počas kraniosakrálnej terapie alebo keď spíme. Sympatický nervový systém, známy ako systém „Bojuj alebo uteč“, je ovplyvnený moderným spôsobom života a to môže viesť k zbytočnému stresu. Ľudia v dnešnej dobe majú napnutý nerv sympatikus keď meškajú na električku a dokonca aj v noci keď nedokážu zastaviť svoje myšienky je v činnosti tento nerv. V najhoršom prípade to môže byť chronický oslabujúci stav, ako všetci vieme.

Relaxácia je dôležitá pre svoje liečebné a regeneračné účinky a navodenie hlbokého stavu relaxácie v tele je ľahké dosiahnuť počas kraniosakrálnej terapie. Hlavné centrá nervového systému ležia v kraniálnych a sakrálnych oblastiach a jemné manipulácie kraniosakrálneho systému vytvárajú rovnováhu medzi sympatickým a parasympatickým systémom a optimalizujú funkciu oboch. Kraniosakrálna terapia vyžaduje len jemné ruky a jasný zámer terapeuta.

Kraniosakrálna terapia je užitočná ako primárna liečebná metóda alebo ako súčasť liečebného programu kombinovaného s inými tradičnými alebo doplnkovými technikami. Prevažnú väčšinu stavov je možné liečiť kraniosakrálnou terapiou.

Na záver je cieľom CST pomôcť a podporiť telo, ktoré sa uzdravuje, a optimalizovať jeho funkčnú úroveň.

V zahraničí kraniosakrállnu terapiu predpíše lekár a čiastočne uhradí zdravotná poisťovňa.

Súvisiace články